Praktijk voor

Acupunctuur en Meridiaantherapie

Carla van de Kamp
Koningin Julianaweg 7
8375 AA Oldemarkt
Tel.: 0561 - 452574
e-mail: info@acupunctuuroldemarkt.nl

donderdag, 20 juni 2024  


 

© 2024

Powered by itensa

  Kinkhoest en acupunctuur

Kinkhoest is bij de meeste mensen bekend als kinderziekte, maar komt op alle leeftijden voor. Algemeen wordt gedacht dat er in Nederland weinig besmettingen meer zijn, sinds het begin van de vaccinaties hiertegen in 1953. Toch blijkt er vanaf 1996 weer een toename van het aantal kinkhoest patiënten te zijn. In Nederland worden jaarlijks 4000 tot 10.000 mensen gediagnosticeerd met kinkhoest. Enkele honderden komen hiermee in het ziekenhuis terecht. Na een vaccinatie of na het doormaken van de ziekte is er een bescherming tegen nieuwe besmetting maar die verdwijnt langzaam na 4 tot 20 jaar.

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie in de luchtwegen en middels hoesten overgebracht op de medemens. De bijnaam van deze aandoening is : 100-dagen-hoest. Aanvankelijk lijkt het een gewone verkoudheid met grieperig gevoel. Kenmerkend is dan al een harde hoest, vooral ’s nachts. Deze eerste fase duurt ongeveer 2 weken. Daarna verergert het hoesten verder. Harde en lange hoestbuien, ook overdag, leiden soms zelfs tot overgeven. Er kan ook sprake zijn van een piepende ademhaling en er wordt slijm opgehoest. Al het hoesten kan ook het spreken belemmeren, één zin is soms al te lang. De stem wordt schor van het gehoest. Ook deze tweede fase kan ongeveer 2 weken duren. Dan begint de herstelperiode. De kenmerkende hoeststoten worden lichtere losse hoestenbuien en uiteindelijk zal ook dit oplossen.

Kinkhoest komt in de hele wereld voor. Een complicatie kan een longontsteking zijn. Bij de meeste mensen verloopt de ziekte uiteindelijk zonder complicaties. Alleen bij zuigelingen is het risico groter. Bij hen kan tijdens de heftige hoestbuien een zuurstof tekort in de hersenen ontstaan wat kan leiden tot beschadigingen. Ook de hogere druk op de bloedvaten in het hoofd tijdens de hoestbuien is voor hen gevaarlijker dan voor wat oudere patiënten.

Kinkhoest is zeer besmettelijk en in de eerste 4 weken kan iemand een bron van besmetting zijn voor de omgeving. Daar een besmetting aanvankelijk lijkt op een gewone verkoudheid of griep wordt de diagnose in de meeste gevallen laat gesteld en is de periode van mogelijke besmetting van de omgeving al verstreken voordat voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden. Regulier wordt soms een behandeling een behandeling met antibiotica voor geschreven. Dit heeft niet veel zin, de hoestbuien worden er niet minder om en de ziekteduur wordt niet verkort.

Bij alle leeftijden en in alle stadia van een kinkhoestbesmetting kunnen behandelingen met acupunctuur veel bieden. Door ontspanning van de luchtwegen vermindert de benauwdheid direct. Ook de productie van het slijm kan worden verminderd en het immuunsysteem gestimuleerd. Door de vermindering van de benauwdheid, zeker ook tijdens de nacht, wordt het slapen beter. Heel belangrijk voor de afweer en opbouw van de totale energie.

Bij baby’s en peuters is de energie dermate levendig dat een acupunctuur behandeling bestaat uit het kortstondig aanprikken van enkele punten. De kleine kan heel vertrouwd op de arm van een ouder of verzorger liggen en voelt doorgaans van de prikjes nauwelijks iets door de aanwezigheid van het baby vet. Een acupunctuurnaaldje is ongeveer 0,2 mm dun en massief, er gaan geen vloeistoffen door en is dus niet te vergelijken met een vaccinatie of bloedprik-naald. Oudere kinderen en volwassenen blijven met wat naaldjes in armen, buik en benen een tijdje op de bank liggen wat altijd heel ontspannend is. Het is dus in alle stadia van deze vermoeiende aandoening goed om de hulp van de Chinese geneeskunde in te roepen, om zo de problemen te verlichten en het herstel te bespoedigen.

Carla van de Kamp, juni 2017

terug naar lijst


Privacyverklaring wet AVG
Algemene voorwaarden
Disclaimer
KAB Geschilleninstantie                      Nederlands Vereniging voor Acupuntuur