Praktijk voor

Acupunctuur en Meridiaantherapie

Carla van de Kamp
Koningin Julianaweg 7
8375 AA Oldemarkt
Tel.: 0561 - 452574
e-mail: info@acupunctuuroldemarkt.nl

woensdag, 19 juni 2024  


 

© 2024

Powered by itensa

 

IVF en Acupunctuur

Enkele behandelingen acupunctuur tijdens het IVF traject betekenen een grotere kans van slagen.

In 2002 is in de IVF kliniek te Ulm in Duitsland een onderzoek geweest wat heeft aangetoond dat acupunctuur behandelingen 25 minuten voor en direct na de terugplaatsing van de embryo(’s) een verhoging van de kans op zwangerschap oplevert. Een wetenschappelijk onderzoek met 160, gezonde, vrouwen in de leeftijd van 21 tot 43 jaar heeft dit aangetoond. Er is een de groep van 80 vrouwen geweest die de 2 acupunctuurbehandelingen heeft ondergaan, daarvan werd 42,5 % zwanger. Van de controle groep, zonder die behandelingen, was het slagingspercentage 26,3%. Een relevante en belangrijke toename van de kans op zwangerschap.
Bij het onderzoek zijn de 2 behandelingen in de IVF kliniek toegepast. Alle vrouwen die behandeld werden zijn met dezelfde punten, dus eigenlijk volgens een vast recept, geprikt.
Recenter, in 2008, hebben de VU in Amsterdam en de Universiteit van de School van Maryland van Geneeskunde nog een onderzoek uitgevoerd. Hierbij werden de resultaten van 7 onderzoeken met in totaal 1366 vrouwen gecombineerd. Ook daar kwam een vergelijkbaar succespercentage naar voren.
Acupunctuur behandelingen in een IVF kliniek zijn in Nederland niet te realiseren. In Duitsland wordt dit al veel gedaan of wordt geadviseerd een acupuncturist te zoeken die de behandelingen kan toepassen. Mijn ervaring is dat, ook al is het tijdstip van de behandeling niet exact conform het onderzoek, de resultaten duidelijk verbeteren. Ik maak in ieder geval wel de tweede afspraak zo kort mogelijk na de terugplaatsing.

In bovenstaande onderzoeken is niet gekeken naar de kwaliteit van het sperma. Het effect van acupunctuurbehandelingen hierop is wel in andere wetenschappelijke studies onderzocht, ook bij deze onderzoeken is gewerkt met een vast prikrecept. Hieruit blijkt dat ook daar veel winst is te behalen. Een viervoudige toename van de gezondheid van het sperma is geconstateerd. Voor een optimaal resultaat is wel een behandeltraject van 5 weken tot 2 maanden nodig. Dus is het raadzaam tijdig te beginnen.

De kracht van acupunctuur ligt normaal gesproken juist niet in receptbehandelingen, maar in een op de individuele situatie toegespitste punten keuze en behandelfrequentie. Om een relevant wetenschappelijk onderzoek te kunnen opzetten is bij eerdergenoemde studies voor een prikrecept gekozen. Bij de begeleiding van paren in een IVF traject is het altijd goed om naar de persoonlijke energie situatie te kijken en eventueel naast de receptpunten ook de totale energiekwaliteit te verbeteren. Zeker voorafgaand aan het hele traject is het voor de vrouw goed om haar totale energie te laten optimaliseren.

Conclusie: behandelingen met acupunctuur hebben een significant positief effect op de kans van slagen van een IVF behandeling. Zowel bij de verbetering van de sperma kwaliteit als het innestelen van de embryo en het doorzetten van de zwangerschap zijn goede resultaten bereikt.

Carla van de Kamp, 13-12-2014

terug naar lijst


Privacyverklaring wet AVG
Algemene voorwaarden
Disclaimer
KAB Geschilleninstantie                      Nederlands Vereniging voor Acupuntuur